ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ ภ.จว.ปทุมธานี

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ชุมพล ชาญชนะโยธิน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ประธานการประช